facebook

Aktualności

XIX Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2019” Regionalne typy budownictwa drewnianego – wyzwania konserwatorskie, Zgorzelec 16-18.09.2019


Konferencja ANTIKON od lat przyczynia się do szeroko rozumianej popularyzacji wiedzy wśród właścicieli obiektów ryglowych w sprawie prawidłowego przeprowadzania remontów, prac konserwatorskich i ochrony obiektów. Uczestnicy ANTIKONU promują unikalny charakter dziedzictwa kulturowego architektury drewnianej i ryglowej zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Długoletnia współpraca w ramach ANTIKON-u polskich konserwatorów, historyków sztuki, ze specjalistami z Niemiec pozwala na wymianę cennych doświadczeń w zakresie ochrony dziedzictwa architektonicznego oraz ich skutecznego wykorzystania. Spotkania specjalistów polskich i niemieckich odbywają się co roku, na przemian: raz w Polsce, raz w Niemczech, raz na pograniczu polsko-niemieckim. Konferencja ANTIKON ma bogatą historię, powtarzalny charakter a odbywa się od 1996.Zapraszamy do udział w XIX Polsko-Niemieckiej Konferencji i podróży studyjnej „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2019”, o podtytule Regionalne typy budownictwa drewnianego – wyzwania konserwatorskie. Tegoroczna konferencja i podróż studyjna odbędą się w województwie dolnośląskim oraz w Saksonii, na pograniczu polsko-niemieckim. Podróż studyjna towarzysząca konferencji odbędzie się, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, na trasie: a) po stronie polskiej: Zgorzelec, Działoszyn, Bogatynia; b) po stronie niemieckiej: Łużyce Górne – Saksonia: Obercunnersdorf, Ebersbach, Eibau.

Konferencja odbędzie się w „Zagrodzie Kołodzieja” – domu przysłupowym z 1822 r., translokowanym w 2005 z Wigancic Żytawskich do Zgorzelca.

Tegorocznym tematem wiodącym będą Regionalne typy budownictwa drewnianego – wyzwania konserwatorskie. W wielu regionach Polski i Niemiec rozwinęły się w ciągu przeszłych stuleci specyficzne typy budownictwa, które zachowały się do dziś. Ich ochrona, jako część europejskiej kultury, jest intencją konferencji ANTIKON i tegorocznym tematem wiodącym konferencji, podczas której poruszana będzie następująca tematyka:

Panel I – Regionalne typy budowli
 -   Specyficzne regionalne typy budowli
-   Budynki drewniane jako integralna część danego krajobrazu kulturowego


Panel II – Adaptacja i modernizacja historycznych budynków do dzisiejszych wymogów użytkowania i norm budowlanych
-   Oczekiwania użytkowników w stosunku do nowoczesnych standardów mieszkaniowych
-    Renowacja, a efektywność energetyczna budynku
-    Wymogi przepisów budowlanych
 -   Wymogi dotyczące ułatwień w dostępie osób niepełnosprawnych


Panel III – Technologia, konserwacja i zabezpieczenie drewna
-    Skutki prawnie zdefiniowanych norm budowlanych
-    Metody konserwacji, specyficznych typów budownictwa drewnianego


Panel IV – Badania, realizacje, odkrycia – aktualności konserwatorskie
-    Przykłady udanych realizacji konserwatorskich
-    Innowacyjne założenia konserwatorskie


Szczegółowy PROGRAM

Strona wydarzenia: http://antikon.szczecin-expo.pl/pl/

Organizator
SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego
al. Wojska Polskiego 63, IV piętro, pok. 4/11, 70-476 Szczecin

Agata Lewandowska – Dyrektor Biura Zarządu
tel. +48 607 925 999
e-mail: alewandowska.expo@gmail.com
 
Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry