facebook

Aktualności

denkmal - Europejskie Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Renowacji Starych Budowli, 05-07.11.2020

 


Od 1994 roku koncepcja targów denkmal, ich interdyscyplinarny charakter oraz wysoki poziom programu konferencyjnego wnoszą istotny wkład w zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego. Jako wiodąca impreza targowa w Europie targi denkmal stanowią platformę wspólnego dialogu, wymiany doświadczeń i kontaktów z zakresu zachowania dziedzictwa, ochrony, konserwacji i restauracji zabytków oraz renowacji i rewitalizacji starych budowli. Równolegle do targów denkmal odbywają się Międzynarodowe Targi Muzealnictwa i Systemów Ekspozycyjnych MUTEC.


W 2018 roku, który ustanowiony został Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego, obie imprezy targowe stanowić będą istotne miejsce spotkania przedstawicieli branży ochrony i zachowania zabytków z całej Europy.

Zakres tematyczny targów denkmal

 -   rzemiosło w ochronie zabytków
 -   materiały i elementy budowlane
   - przyrządy budowlane, narzędzia i maszyny
 -   konserwacja i restauracja dzieł sztuki oraz dóbr kultury
 -   materiały konserwatorskie i restauratorskie
  -  narzędzia i wyposażenie techniczne dla restauratorów
 -   zachowanie i ochrona zabytków kultury
  - ochrona zabytków archeologicznych
   - ochrona zabytkowych ogrodów i krajobrazów
   - rewitalizacja miast i wsi
  - technika bezpieczeństwa dla publicznych i prywatnych obiektów zabytkowych
 -   elektroniczne przetwarzanie danych, dokumentacja i inwentaryzacja
 -   urzędy, instytucje, izby, kościoły, ministerstwa, fundacje, zrzeszenia
   - wydawnictwa branżowe, literatura fachowa
   - edukacja i kształcenie zawodowe
  -  turystyka a ochrona zabytków
  -  usługi dla branży
   - budownictwo z gliny (zakres tematyczny targów Lehmbau)
 


Targom denkmal towarzyszy specjalistyczny program konferencyjny z udziałem przedstawicieli instytucji i firm najwyższego szczebla.

Program konferencyjny przygotowywany jest przez Targi Lipskie we współpracy z instytucjami oraz specjalistami z branży. W jego skład wchodzą kongresy, krajowe oraz międzynarodowe konferencje, seminaria, warsztaty, prezentacje firm, dyskusje panelowe, a także liczne pokazy specjalne, jak i prezentowane bezpośrednio na stoiskach wystawców wykłady. Podczas targów przyznawane są również liczne nagrody m.in. za wybitne osiągnięcia w branży ochrony i zachowania zabytków w Europie.

Program konferencji dostępny będzie on-line od września 2020 roku na stronie: www.denkmal-leipzig.com/programme/


Formularze zgłoszeniowe na targi denkmal i targi MUTEC znajdują się na stronie:
www.targi-denkmal.pl

Szczegółowe informacje na temat powyższych imprez targowych znajdują się na stronach:
www.targi-denkmal.pl, www.denkmal-leipzig.de, www.mutec.de.
Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry